9. 10. 2008

LDAP, Thunderbird a MS-Exchange

V adresáři Thunderbirdu vybrat Soubor - Nový - LDAP adresář. Název serveru je libovolné pojmenování. Adresa serveru je řadič domény, např. cln31.vscht.cz. Základní rozlišovací jméno je dc=vscht,dc=cz. Číslo portu 3268 místo standardního 389. Přesné rozlišovací jméno je doména\login.
Stažení do offline režimu nefunguje, ale vyhledávání při psaní mailů ano.

11. 4. 2008

Nelze změnit měrnou jednotku v MS Wordu

Pravítko MS Wordu obsahuje jakousi podivně hustou stupnici a odsazení odstavce je určeno v jednotkách ch. Přepínání jednotek na centimetry v Nástroje > Možnosti > Obecné nemá žádný efekt. Příčinou je nemožnost zrušit znakové jednotky (ch), pokud není zapnut asijský jazyk (Bille, zač nás trestáš?).
Microsoft uvádí dvě řešení.
První je pomocí Visual Basicu

  1. V aplikaci Word stiskněte ALT+F11. Spustí se aplikace Visual Basic Editor.
  2. V nabídce View (Zobrazit) klepněte na příkaz Immediate Window (Příkazové okno).
  3. Do příkazového okna zadejte příkaz
Options.UseCharacterUnit=False

a stiskněte klávesu ENTER.

Raději jsem použil druhý postup smazáním hodnoty Settings v klíči HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\10.0\Word\Data\Settings.
Pak je nutné projít a znovu nastavit možnosti Wordu.

9. 4. 2008

Změna frekvence synchronisace času

Windows XP defaultně synchronisují čas s NTP serverem při startu nebo každých sedm dní. Častější synchronisaci lze nastavit v HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\
Services\W32Time\TimeProviders\NtpClient
pomocí DWORD hodnoty SpecialPollInterval. Ta v sekundách udává frekvenci synchronisace, pro každodenní synchronisaci je to 86 400 s (15180 hexadecimálně).
Po nastavení je nutné restartovat příslušnou službu pomocí net stop w32time && net start w32time. Synchronisaci lze provést pomocí w32tm /resync /rediscover. Další doladění parametrů je možné.

10. 3. 2008

Vlajka pro Tibet

Bohužel, už zase :-(

21. 2. 2008

Pro dokončení API není dostatek prostředků

Při pokusu o hibernaci (režim spánku) Windows XP se objeví hláška "Pro dokončení API není dostatek prostředků", hibernace neproběhne a je znemožněna až do rebootu systému. Příčinou je špatná práce jádra Windows s větším množstvím paměti. Oprava byla donedávna neveřejná, v současnosti je, vzhledem ke stále narůstajícímu množství RAM v PC, už volně přístupná.

15. 2. 2008

Error: -3 Patch Package

Při instalaci softwaru po zadání všech parametrů se objevila chyba "Error: -3 Patch Package" a instalace skončila. Příčinou bylo to, že instalace byla spuštěna ze síťového disku.
Řešením je spustit instalaci z lokálního disku.

7. 2. 2008

Free DOS na Virtual PC

Na spuštění nějakého staršího programu v DOSu lze úspěšně využít FreeDOS spouštěný na Virtual PC. Vytvořil jsem nový virtuální počítač s 50 MB diskem o pevné velikosti a namountoval fdbasecd.iso. Je nutno vytvořit a naformátovat partition, restartovat virtuální počítač a odsouhlasit zbytek instalace FreeDOS na virtuální počítač.
Při startu nově vytvořeného PC volím možnost "Load FreeDOS including HIMEM.XMS-memory driver". Defaultní možnost "Load FreeDOS with EMM386+EMS and SHARE" vede k pádu virtuálního stroje.
Po připojení Virtual machine additons (VMAdditions.iso) lze pomocí FSHARE.EXE v adresáři DOS sdílet adresář hostitelského systému a zkopírovat do DOSu potřebné soubory.