11. 4. 2008

Nelze změnit měrnou jednotku v MS Wordu

Pravítko MS Wordu obsahuje jakousi podivně hustou stupnici a odsazení odstavce je určeno v jednotkách ch. Přepínání jednotek na centimetry v Nástroje > Možnosti > Obecné nemá žádný efekt. Příčinou je nemožnost zrušit znakové jednotky (ch), pokud není zapnut asijský jazyk (Bille, zač nás trestáš?).
Microsoft uvádí dvě řešení.
První je pomocí Visual Basicu

  1. V aplikaci Word stiskněte ALT+F11. Spustí se aplikace Visual Basic Editor.
  2. V nabídce View (Zobrazit) klepněte na příkaz Immediate Window (Příkazové okno).
  3. Do příkazového okna zadejte příkaz
Options.UseCharacterUnit=False

a stiskněte klávesu ENTER.

Raději jsem použil druhý postup smazáním hodnoty Settings v klíči HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\10.0\Word\Data\Settings.
Pak je nutné projít a znovu nastavit možnosti Wordu.

9. 4. 2008

Změna frekvence synchronisace času

Windows XP defaultně synchronisují čas s NTP serverem při startu nebo každých sedm dní. Častější synchronisaci lze nastavit v HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\
Services\W32Time\TimeProviders\NtpClient
pomocí DWORD hodnoty SpecialPollInterval. Ta v sekundách udává frekvenci synchronisace, pro každodenní synchronisaci je to 86 400 s (15180 hexadecimálně).
Po nastavení je nutné restartovat příslušnou službu pomocí net stop w32time && net start w32time. Synchronisaci lze provést pomocí w32tm /resync /rediscover. Další doladění parametrů je možné.