9. 10. 2008

LDAP, Thunderbird a MS-Exchange

V adresáři Thunderbirdu vybrat Soubor - Nový - LDAP adresář. Název serveru je libovolné pojmenování. Adresa serveru je řadič domény, např. cln31.vscht.cz. Základní rozlišovací jméno je dc=vscht,dc=cz. Číslo portu 3268 místo standardního 389. Přesné rozlišovací jméno je doména\login.
Stažení do offline režimu nefunguje, ale vyhledávání při psaní mailů ano.