10. 5. 2012

Instalace Win 7 z USB flash

Tohle funguje parádně. Převzato z: http://www.jiribrejcha.net/2009/03/nainstalujte-si-windows-7-nebo-vista-z-usb-flash-disku/

 1. Připojte Flash Disk k počítači, na kterém provozujete funkční instalaci Windows. Obsah tohoto disku bude během postupu kompletně smazán. Před pokročením k dalším bodům je tedy na místě provést zálohu dat. Rovněž doporučuji odpojit všechny další datové USB disky připojené k počítači. Ušetříte si mnoho starostí v případě, že byste se v některém z následujících kroků udělali chybu. Nemusíte mít obavy, návod je bezpečný a vyzkoušený. Na druhou stranu, prevence ochrany dat není nikdy dost.
 2. Otevřete nabídku Start, klikněte na Všechny programy a přejděte do sekce Příslušenství. Pravým tlačítkem myši klikněte na Příkazový řádek a zvolte možnost Spustit jako správce.
 3. V Příkazovém řádku spusťte nástroj pro správu disků příkazem „diskpart„.
 4. Po změně výzvy před kurzorem na DISKPART> zadejte příkaz „list disk„. Z tabulky si poznamenejte číslo disku odpovídající vašemu Flash Disku. Snadno ho poznáte podle uvedené velikosti.
 5. Zadejte příkaz „select disk 1„, kde číslo na konci příkazu odpovídá číslu vašeho Flash Disku z předchozího kroku. Před potvrzením příkazu doporučuji číslo důkladně zkontrolovat.
 6. Postupně jeden po druhém zadejte následující příkazy. Příkaz format může trvat několik desítek vteřin v závislosti na přenosové rychlosti disku.
 7. clean
  create partition primary
  select partition 1
  active
  format fs=ntfs quick
  assign
  exit

 8. V tuto chvíli máme téměř vše připraveno. Vložte do DVD mechaniky počítače, na kterém instalační Flash Disk připravujete, instalační disk DVD Windows 7 nebo Vista. Do příkazového řádku zadejte příkaz „D:“ a poté příkaz „cd boot“, kde D: je označení vaší DVD mechaniky.
 9. Posledním příkazem je „bootsect.exe /nt60 E:„, přičemž E: je označení vašeho USB Flash Disku, jež mu bylo systémem přiřazeno. Zjistíte ho například v okně Počítač (Tento počítač). Opět platí pravidlo dvakrát měř, jednou řež. Příkazový řádek můžete nyní zavřít.
 10. Zkopírujte celý obsah instalačního DVD disku Windows 7 nebo Vista na USB Flash Disk. Nyní je Flash Disk kompletně připraven.Poznámka: Kopírování dat z disku DVD (D:) na Flash Disk (E:) je rovněž možné provést řádkovým příkazem „xcopy D:\* E: /E„. V případě potřeby upravte označení jednotek (písmena D a E pokračující dvojtečkou). Písmeno E na konci příkazu neměňte, jedná se o parametr.
 11. V BIOSU počítače, na který budete Windows instalovat, povolte možnost bootování z USB zařízení a připojte Flash Disk. Poté se nastartuje instalace Windows. Jako v předchozích krocích doporučuji mít i při instalaci Windows odpojené veškeré externí pevné disky, které nutně pro instalaci nepotřebujete.
Poznámka: Bootsect.exe podporuje pouze file systémy FAT, FAT32 a NTFS. Pokud tedy zkoušíte naformátovat flash disk systémem exFAT, pak zjistíte, že bootovací záznam na tomto disku pomocí bootsect.exe nevytvoříte.

9. 10. 2008

LDAP, Thunderbird a MS-Exchange

V adresáři Thunderbirdu vybrat Soubor - Nový - LDAP adresář. Název serveru je libovolné pojmenování. Adresa serveru je řadič domény, např. cln31.vscht.cz. Základní rozlišovací jméno je dc=vscht,dc=cz. Číslo portu 3268 místo standardního 389. Přesné rozlišovací jméno je doména\login.
Stažení do offline režimu nefunguje, ale vyhledávání při psaní mailů ano.

11. 4. 2008

Nelze změnit měrnou jednotku v MS Wordu

Pravítko MS Wordu obsahuje jakousi podivně hustou stupnici a odsazení odstavce je určeno v jednotkách ch. Přepínání jednotek na centimetry v Nástroje > Možnosti > Obecné nemá žádný efekt. Příčinou je nemožnost zrušit znakové jednotky (ch), pokud není zapnut asijský jazyk (Bille, zač nás trestáš?).
Microsoft uvádí dvě řešení.
První je pomocí Visual Basicu

 1. V aplikaci Word stiskněte ALT+F11. Spustí se aplikace Visual Basic Editor.
 2. V nabídce View (Zobrazit) klepněte na příkaz Immediate Window (Příkazové okno).
 3. Do příkazového okna zadejte příkaz
Options.UseCharacterUnit=False

a stiskněte klávesu ENTER.

Raději jsem použil druhý postup smazáním hodnoty Settings v klíči HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\10.0\Word\Data\Settings.
Pak je nutné projít a znovu nastavit možnosti Wordu.

9. 4. 2008

Změna frekvence synchronisace času

Windows XP defaultně synchronisují čas s NTP serverem při startu nebo každých sedm dní. Častější synchronisaci lze nastavit v HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\
Services\W32Time\TimeProviders\NtpClient
pomocí DWORD hodnoty SpecialPollInterval. Ta v sekundách udává frekvenci synchronisace, pro každodenní synchronisaci je to 86 400 s (15180 hexadecimálně).
Po nastavení je nutné restartovat příslušnou službu pomocí net stop w32time && net start w32time. Synchronisaci lze provést pomocí w32tm /resync /rediscover. Další doladění parametrů je možné.

10. 3. 2008

Vlajka pro Tibet

Bohužel, už zase :-(

21. 2. 2008

Pro dokončení API není dostatek prostředků

Při pokusu o hibernaci (režim spánku) Windows XP se objeví hláška "Pro dokončení API není dostatek prostředků", hibernace neproběhne a je znemožněna až do rebootu systému. Příčinou je špatná práce jádra Windows s větším množstvím paměti. Oprava byla donedávna neveřejná, v současnosti je, vzhledem ke stále narůstajícímu množství RAM v PC, už volně přístupná.

15. 2. 2008

Error: -3 Patch Package

Při instalaci softwaru po zadání všech parametrů se objevila chyba "Error: -3 Patch Package" a instalace skončila. Příčinou bylo to, že instalace byla spuštěna ze síťového disku.
Řešením je spustit instalaci z lokálního disku.