9. 4. 2008

Změna frekvence synchronisace času

Windows XP defaultně synchronisují čas s NTP serverem při startu nebo každých sedm dní. Častější synchronisaci lze nastavit v HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\
Services\W32Time\TimeProviders\NtpClient
pomocí DWORD hodnoty SpecialPollInterval. Ta v sekundách udává frekvenci synchronisace, pro každodenní synchronisaci je to 86 400 s (15180 hexadecimálně).
Po nastavení je nutné restartovat příslušnou službu pomocí net stop w32time && net start w32time. Synchronisaci lze provést pomocí w32tm /resync /rediscover. Další doladění parametrů je možné.

Žádné komentáře: