2. 5. 2007

Aktivace NumLocku

Pro aktivaci NumLocku po startu Windows 2000 nebo XP je potřeba změnit hodnotu InitialKeyboardIndicators v klíči HKEY_USERS\.DEFAULT\Control Panel\Keyboard na 2.
Lze si k tomu vytvořit soubor, např. numlock.reg, s obsahem:

Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_USERS\.DEFAULT\Control Panel\Keyboard]
"InitialKeyboardIndicators"="2"

Žádné komentáře: